دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۲,۰۱۴
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی شما کدام است؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
کارشناسی
۱,۰۶۴
۵۲.۶%
۲
کاردانی
۴۴۸
۲۲.۲%
۳
کارشناسی‌ارشد
۴۱۳
۲۰.۴%
۴
دکتری
۹۷
۴.۸%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید