دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۷,۹۲۵
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
۳۰ تومان
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

وضعیت تحصیلی فعلی شما کدام است؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
در حال تحصیل
۴,۲۳۹
۵۳.۴%
۲
فارغ‌التحصیل
۳,۷۰۶
۴۶.۶%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید