دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۱,۳۰۵
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

آیا تاکنون خون اهدا کرده‌اید؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
تاکنون اهدا نکردم
۹۶۰
۷۳.۳%
۲
انگشت‌شمار
۲۳۰
۱۷.۶%
۳
بیش از ده‌بار
۷۹
۶%
۴
مخالف اهدای خون هستم
۴۱
۳.۱%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید