دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۶,۲۹۱
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

چقدر از روش‌های درمانی طب‌سنتی استفاده می‌کنید؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
گاهی اوقات
۳,۶۹۸
۵۸.۵%
۲
استفاده نمی‌کنم
۱,۷۹۶
۲۸.۴%
۳
همیشه
۶۲۱
۹.۸%
۴
مخالف طب‌سنتی هستم
۲۰۴
۳.۲%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید