دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۶,۷۹۲
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

هر چند وقت یکبار فست‌فود میل می‌کنید؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
ماهیانه
۳,۲۳۴
۴۷.۴%
۲
هفتگی
۱,۶۹۲
۲۴.۸%
۳
نمی‌خورم
۹۴۸
۱۳.۹%
۴
سالیانه
۷۸۷
۱۱.۵%
۵
روزانه
۱۵۶
۲.۳%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید