دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۶,۹۲۵
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

هر چند وقت یکبار فست‌فود میل می‌کنید؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
ماهیانه
۳,۲۹۲
۴۷.۴%
۲
هفتگی
۱,۷۳۵
۲۵%
۳
نمی‌خورم
۹۶۹
۱۳.۹%
۴
سالیانه
۷۹۸
۱۱.۵%
۵
روزانه
۱۵۸
۲.۳%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید