دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۹,۶۴۰
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
۵۰ تومان
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

آیا ازدواج کردید؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
خیر
۵,۵۹۳
۵۷.۹%
۲
بله
۳,۶۵۲
۳۷.۸%
۳
نامزد هستم
۲۴۶
۲.۵%
۴
طلاق گرفتم
۱۷۰
۱.۸%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید