دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۲,۴۵۳
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

به کدام‌یک از سبک‌های موسیقی علاقه‌مندید؟

شما می‌توانید تمامی گزینه‌ها را انتخاب کنید
رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
پاپ
۹۳۵
۳۷.۶%
۲
سنتی
۵۰۶
۲۰.۳%
۳
رپ
۲۵۶
۱۰.۳%
۴
محلی
۲۵۶
۱۰.۳%
۵
کلاسیک
۲۴۲
۹.۷%
۶
سایر
۱۷۷
۷.۱%
۷
راک
۱۱۶
۴.۷%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید