دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۷,۴۷۸
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

آیا به موسیقی گوش می‌دهید؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
زیاد
۲,۸۹۴
۳۸.۷%
۲
کم و بیش
۲,۱۶۱
۲۸.۹%
۳
تفریحی
۱,۷۸۳
۲۳.۸%
۴
خیر
۶۴۷
۸.۶%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید