دانش سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

۷,۴۴۸
نفر رای داده‌اند + شما
انتشار
سرشمار
به سادگی وارد سرشمار شده و با مشارکت در نظرسنجی رای خود را ثبت کنید.

آیا به موسیقی گوش می‌دهید؟

رتبه
گزینه
رای
نسبت
۱
زیاد
۲,۸۷۹
۳۸.۶%
۲
کم و بیش
۲,۱۵۲
۲۸.۹%
۳
تفریحی
۱,۷۷۸
۲۳.۹%
۴
خیر
۶۴۵
۸.۷%
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید