سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

درختواره سوالات

منظور از درختواره، اتصال سوالی به سوالی دیگر است. بدین‌منظور می‌توانید گزینه‌های موردنظر برای ایجاد اتصال را در هنگام تعریف سوال مشخص کنید.

به‌عنوان مثال سوال مربوط به حجامت را فقط از کاربرانی بپرسید که در سوال استفاده از طب‌سنتی ایرانی گزینه مثبت را انتخاب کرده‌اند. یا به صورت معکوس سوالی در مورد چرایی عدم استفاده از طب‌سنتی را از کسانی بپرسید که آن سوال گزینه منفی را انتخاب کرده‌اند.

بدین ترتیب با کمک ویژگی درختواره و بهره‌بردن از دانش عظیم سرشمار، می‌توانید سوال یا پیام خود را به صورت هدفمند هدایت کرده و به دست مخاطبان موردنظر برسانید.

ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

ورود به سرشمار
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.