سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

تعیین جامعه آماری هدف

از برجسته‌ترین ویژگی‌های ارائه‌شده در سرشمار، امکان تعیین جامعه آماری هدف است. بدین‌منظور می‌توانید سوال یا تبلیغات را به صورت هدفمند و دقیقا براساس نیاز ارائه کنید و بازخوردهای آن را از هدف مشخص‌شده بدون دغدغه و در کمترین زمان دریافت کنید.

به‌عنوان مثال می‌توانید سوالی را از مردان متاهل زیر ۲۵ سال دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد شاغل بپرسید. تصور کنید که در سرشمار می‌توانید تبلیغات خود را به صورت هدفمند تنها برای زنان مجرد رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال بفرستید.

ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

ورود به سرشمار
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.