سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

پیشرفت پروژه

تاریخ توضیح
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
۸ فروردین ۱۳۹۶ نسخه اول سرشمار منتشر شد
۱ فروردین ۱۳۹۶ نسخه دلتای سرشمار منتشر شد
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ نسخه گامای سرشمار منتشر شد
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ لوگوی سرشمار تایید شد و فرآیند برندسازی سرشمار نقطه مهمی را پشت‌سر گذاشت لوگوی سرشمار
۶ دی ۱۳۹۵ نسخه بتا سرشمار منتشر شد
۲ آذر ۱۳۹۵ نسخه آلفا سرشمار منتشر شد
۲ آبان ۱۳۹۵ انتشار نسخه نمایشی سرشمار
۱ شهریور ۱۳۹۵ شروع به کار سرشمار
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ نام پروژه با عنوان سرشمار انتخاب شد و دامین‌های Sarshomar.com و Sarshomar.ir ثبت شدند.
... ما برای انجام بهترین‌ها متولد شدیم!
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

ورود به سرشمار