سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

پیشرفت پروژه

تاریخ توضیح
... ما توسعه دهنده هستیم، صبور باشید!
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ نسخه دوم سرشمار منتشر شد
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ بازسازی نسخه دوم سرشمار آغاز شد
سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ نسخه اول سرشمار منتشر شد
سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ نسخه دلتای سرشمار منتشر شد
جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ نسخه گامای سرشمار منتشر شد
پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ لوگوی سرشمار تایید شد و فرآیند برندسازی سرشمار نقطه مهمی را پشت‌سر گذاشت لوگوی سرشمار
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ نسخه بتا سرشمار منتشر شد
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ نسخه آلفا سرشمار منتشر شد
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ انتشار نسخه نمایشی سرشمار
دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵ شروع به کار سرشمار
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ نام پروژه با عنوان سرشمار انتخاب شد و دامین‌های Sarshomar.com و Sarshomar.ir ثبت شدند.
... ما برای انجام بهترین‌ها متولد شدیم!
ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

ورود به سرشمار
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.