نتایج اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید ابوالحسن بنی‌صدر

سید ابوالحسن بنی‌صدر

رئیس‌جمهور منتخب اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید ابوالحسن بنی‌صدر

بنی‌صدر

۷۵.۷۰۲%

مدنی

۱۵.۷۲۵%
سید احمد مدنی
۱۰,۷۰۹,۲۳۰
۲,۲۲۴,۵۵۴
سید ابوالحسن بنی‌صدر

سید ابوالحسن

بنی‌صدر

۷۵.۷۰۲%
۱۰,۷۰۹,۲۳۰ رای
سید احمد مدنی

سید احمد

مدنی

۱۵.۷۲۵%
۲,۲۲۴,۵۵۴ رای
حسن حبیبی

حسن ابراهیم حبیبی

حبیبی

۴.۷۷%
۶۷۴,۸۵۹ رای
‌ باطله

‌ باطله

باطله

۱.۰۵۹%
۱۴۹,۷۹۸ رای
داریوش فروهر

داریوش

فروهر

۰.۹۴۴%
۱۳۳,۴۷۸ رای
صادق طباطبایی

صادق

طباطبایی

۰.۸۱۱%
۱۱۴,۷۷۶ رای
کاظم کرمانی

کاظم سامی کرمانی

کرمانی

۰.۶۳۱%
۸۹,۲۷۰ رای
صادق قطب‌زاده

صادق

قطب‌زاده

۰.۳۴۳%
۴۸,۵۴۷ رای
  سایر

سایر

۰.۰۱۵%
۲,۱۱۰ رای

اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید ابوالحسن

بنی‌صدر

۱۳۵۸

دومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

محمدعلی

رجایی

۱۳۶۰

سومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید علی

خامنه‌ای

۱۳۶۰

چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید علی

خامنه‌ای

۱۳۶۴

پنجمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر

هاشمی رفسنجانی

۱۳۶۸

ششمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر

هاشمی رفسنجانی

۱۳۷۲

هفتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد

خاتمی

۱۳۷۶

هشتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد

خاتمی

۱۳۸۰

Unknown

نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - دور اول

۱۳۸۴

نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - دور دوم

محمود

احمدی‌نژاد

۱۳۸۴

دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

محمود

احمدی‌نژاد

۱۳۸۸

یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن

روحانی

۱۳۹۲

دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن

روحانی

۱۳۹۶

انتخابات نتایج مقایسه ای انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخابات۹۶ ریاست جمهوری ایران نتیجه انتخابات نتیجه انتخابات ایران آخرین نتایج انتخابات انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران انتخابات ۹۶ نتیجه ریاست جمهوری ریاست جمهوری ۱۲ ریاست جمهوری دوازدهم آمار رسمی وزارت کشور شمارش آرای انتخابات ۹۶ انتخابات نتایج انتخابات ۹۶ رئیس جمهور دوازدهم آخرین نتایج انتخابات۹۶ نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران ۹۶ رئیس جمهور ۹۶ دوازهمین رئیس جمهور ایران نتایج الکشن ۱۲ آخرین نتایج انتخابات ۱۲ نتایج لحظه ای انتخابات ۱۲