نتایج ششمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس‌جمهور منتخب ششمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی

۶۲.۸۷۱%

توکلی

۲۳.۸۳%
احمد توکلی
۱۰,۵۵۵,۹۱۲
۴,۰۰۱,۰۱۷
اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی بهرمانی

هاشمی رفسنجانی

۶۲.۸۷۱%
۱۰,۵۵۵,۹۱۲ رای
احمد توکلی

احمد

توکلی

۲۳.۸۳%
۴,۰۰۱,۰۱۷ رای
عبدالله جاسبی

عبدالله جعفرعلی جاسبی

جاسبی

۹.۱۰۱%
۱,۵۲۸,۰۵۵ رای
رجبعلی طاهری

رجبعلی

طاهری

۲.۳۶۳%
۳۹۶,۸۱۴ رای
‌ باطله

‌ باطله

باطله

۱.۸۳۴%
۳۰۷,۸۶۸ رای

اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید ابوالحسن

بنی‌صدر

۱۳۵۸

دومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

محمدعلی

رجایی

۱۳۶۰

سومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید علی

خامنه‌ای

۱۳۶۰

چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید علی

خامنه‌ای

۱۳۶۴

پنجمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر

هاشمی رفسنجانی

۱۳۶۸

ششمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر

هاشمی رفسنجانی

۱۳۷۲

هفتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد

خاتمی

۱۳۷۶

هشتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد

خاتمی

۱۳۸۰

Unknown

نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - دور اول

۱۳۸۴

نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - دور دوم

محمود

احمدی‌نژاد

۱۳۸۴

دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

محمود

احمدی‌نژاد

۱۳۸۸

یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن

روحانی

۱۳۹۲

دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن

روحانی

۱۳۹۶

انتخابات نتایج مقایسه ای انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخابات۹۶ ریاست جمهوری ایران نتیجه انتخابات نتیجه انتخابات ایران آخرین نتایج انتخابات انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران انتخابات ۹۶ نتیجه ریاست جمهوری ریاست جمهوری ۱۲ ریاست جمهوری دوازدهم آمار رسمی وزارت کشور شمارش آرای انتخابات ۹۶ انتخابات نتایج انتخابات ۹۶ رئیس جمهور دوازدهم آخرین نتایج انتخابات۹۶ نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران ۹۶ رئیس جمهور ۹۶ دوازهمین رئیس جمهور ایران نتایج الکشن ۱۲ آخرین نتایج انتخابات ۱۲ نتایج لحظه ای انتخابات ۱۲