نتایج هشتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد خاتمی

سید محمد خاتمی

رئیس‌جمهور منتخب هشتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد خاتمی

خاتمی

۷۶.۹۲۲%

توکلی

۱۵.۶۰۴%
احمد توکلی
۲۱,۶۵۹,۰۵۳
۴,۳۹۳,۵۴۴
سید محمد خاتمی

سید محمد

خاتمی

۷۶.۹۲۲%
۲۱,۶۵۹,۰۵۳ رای
احمد توکلی

احمد

توکلی

۱۵.۶۰۴%
۴,۳۹۳,۵۴۴ رای
علی شمخانی

علی

شمخانی

۲.۶۲۱%
۷۳۷,۹۶۲ رای
  باطله

باطله

۱.۷۲۱%
۴۸۴,۶۵۵ رای
عبدالله جاسبی

عبدالله جعفرعلی جاسبی

جاسبی

۰.۹۲۴%
۲۶۰,۰۸۲ رای
سید محمود کاشانی

سید محمود مصطفوی کاشانی

کاشانی

۰.۸۳۶%
۲۳۵,۳۶۳ رای
حسن غفوری‌فرد

حسن

غفوری‌فرد

۰.۴۵۹%
۱۲۹,۲۲۲ رای
سید منصور رضوی

سید منصور

رضوی

۰.۴۰۶%
۱۱۴,۳۲۷ رای
سید شهاب‌الدین صدر

سید شهاب‌الدین

صدر

۰.۲۱۲%
۵۹,۶۴۶ رای
علی فلاحیان

علی

فلاحیان

۰.۱۹۶%
۵۵,۱۷۶ رای
سید مصطفی هاشمی‌طبا

سید مصطفی

هاشمی‌طبا

۰.۱%
۲۸,۰۹۰ رای

اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید ابوالحسن

بنی‌صدر

۱۳۵۸

دومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

محمدعلی

رجایی

۱۳۶۰

سومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید علی

خامنه‌ای

۱۳۶۰

چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید علی

خامنه‌ای

۱۳۶۴

پنجمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر

هاشمی رفسنجانی

۱۳۶۸

ششمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر

هاشمی رفسنجانی

۱۳۷۲

هفتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد

خاتمی

۱۳۷۶

هشتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد

خاتمی

۱۳۸۰

Unknown

نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - دور اول

۱۳۸۴

نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - دور دوم

محمود

احمدی‌نژاد

۱۳۸۴

دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

محمود

احمدی‌نژاد

۱۳۸۸

یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن

روحانی

۱۳۹۲

دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن

روحانی

۱۳۹۶

انتخابات نتایج مقایسه ای انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخابات۹۶ ریاست جمهوری ایران نتیجه انتخابات نتیجه انتخابات ایران آخرین نتایج انتخابات انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران انتخابات ۹۶ نتیجه ریاست جمهوری ریاست جمهوری ۱۲ ریاست جمهوری دوازدهم آمار رسمی وزارت کشور شمارش آرای انتخابات ۹۶ انتخابات نتایج انتخابات ۹۶ رئیس جمهور دوازدهم آخرین نتایج انتخابات۹۶ نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران ۹۶ رئیس جمهور ۹۶ دوازهمین رئیس جمهور ایران نتایج الکشن ۱۲ آخرین نتایج انتخابات ۱۲ نتایج لحظه ای انتخابات ۱۲