نتایج یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن روحانی

حسن روحانی

رئیس‌جمهور منتخب یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن روحانی

روحانی

۵۰.۷۱۲%

قالیباف

۱۶.۵۵۸%
محمدباقر قالیباف
۱۸,۶۱۳,۳۲۹
۶,۰۷۷,۲۹۲
حسن روحانی

حسن

روحانی

۵۰.۷۱۲%
۱۸,۶۱۳,۳۲۹ رای
محمدباقر قالیباف

محمدباقر

قالیباف

۱۶.۵۵۸%
۶,۰۷۷,۲۹۲ رای
سعید جلیلی

سعید

جلیلی

۱۱.۳۵۸%
۴,۱۶۸,۹۴۶ رای
محسن رضایی

محسن رضایی میرقائد

رضایی

۱۰.۵۸۳%
۳,۸۸۴,۴۱۲ رای
علی‌اکبر ولایتی

علی‌اکبر

ولایتی

۶.۱۸۱%
۲,۲۶۸,۷۵۳ رای
‌ باطله

‌ باطله

باطله

۳.۳۹۳%
۱,۲۴۵,۴۰۹ رای
سید محمد غرضی

سید محمد

غرضی

۱.۲۱۵%
۴۴۶,۰۱۵ رای

نتایج مقایسه‌ای روند اعلام نتایج یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید ابوالحسن

بنی‌صدر

۱۳۵۸

دومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

محمدعلی

رجایی

۱۳۶۰

سومین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید علی

خامنه‌ای

۱۳۶۰

چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید علی

خامنه‌ای

۱۳۶۴

پنجمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر

هاشمی رفسنجانی

۱۳۶۸

ششمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

اکبر

هاشمی رفسنجانی

۱۳۷۲

هفتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد

خاتمی

۱۳۷۶

هشتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سید محمد

خاتمی

۱۳۸۰

Unknown

نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - دور اول

۱۳۸۴

نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - دور دوم

محمود

احمدی‌نژاد

۱۳۸۴

دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

محمود

احمدی‌نژاد

۱۳۸۸

یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن

روحانی

۱۳۹۲

دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

حسن

روحانی

۱۳۹۶

انتخابات نتایج مقایسه ای انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخابات۹۶ ریاست جمهوری ایران نتیجه انتخابات نتیجه انتخابات ایران آخرین نتایج انتخابات انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران انتخابات ۹۶ نتیجه ریاست جمهوری ریاست جمهوری ۱۲ ریاست جمهوری دوازدهم آمار رسمی وزارت کشور شمارش آرای انتخابات ۹۶ انتخابات نتایج انتخابات ۹۶ رئیس جمهور دوازدهم آخرین نتایج انتخابات۹۶ نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران ۹۶ رئیس جمهور ۹۶ دوازهمین رئیس جمهور ایران نتایج الکشن ۱۲ آخرین نتایج انتخابات ۱۲ نتایج لحظه ای انتخابات ۱۲