همه‌ی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

سال
مشارکت
نامزد
درصد
۱
۱۳۶۰
۷۵%
سید علی خامنه‌ای

سید علی حسینی خامنه‌

خامنه‌ای

۹۵.۰۱۸۷%
۲
۱۳۶۸
۵۵%
اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی بهرمانی

هاشمی رفسنجانی

۹۴.۵۱۳۰%
۳
۱۳۶۰
۶۵%
محمدعلی رجایی

محمدعلی

رجایی

۸۸.۰۶۷۷%
۴
۱۳۶۴
۵۵%
سید علی خامنه‌ای

سید علی حسینی خامنه‌

خامنه‌ای

۸۵.۶۷۳۵%
۵
۱۳۸۰
۶۷%
سید محمد خاتمی

سید محمد

خاتمی

۷۶.۹۱۳۲%
۶
۱۳۵۸
۶۷%
سید ابوالحسن بنی‌صدر

سید ابوالحسن

بنی‌صدر

۷۵.۷۰۱۷%
۷
۱۳۷۶
۸۰%
سید محمد خاتمی

سید محمد

خاتمی

۶۹.۰۵۴۰%
۸
۱۳۷۲
۵۱%
اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی بهرمانی

هاشمی رفسنجانی

۶۲.۸۷۱۵%
۹
۱۳۸۸
۸۵%
محمود احمدی‌نژاد

محمود

احمدی‌نژاد

۶۲.۶۲۵۸%
۱۰
۱۳۸۴
۶۰%
محمود احمدی‌نژاد

محمود

احمدی‌نژاد

۶۱.۶۹۲۶%
۱۱
۱۳۹۶
۷۳%
حسن روحانی

حسن

روحانی

۵۷.۱۳۱۳%
۱۲
۱۳۹۲
۷۳%
حسن روحانی

حسن

روحانی

۵۰.۷۱۱۸%
۱۳
۱۳۹۶
۷۳%
سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رئيس‌الساداتی

رئیسی

۳۸.۲۹۷۹%
۱۴
۱۳۸۴
۶۰%
اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی بهرمانی

هاشمی رفسنجانی

۳۵.۹۳۳۴%
۱۵
۱۳۸۸
۸۵%
میرحسین موسوی

میرحسین موسوی خامنه

موسوی

۳۳.۷۴۵۳%
۱۶
۱۳۷۶
۸۰%
علی‌اکبر ناطق‌نوری

علی‌اکبر جمشیدی

ناطق‌نوری

۲۴.۹۱۰۰%
۱۷
۱۳۷۲
۵۱%
احمد توکلی

احمد

توکلی

۲۳.۸۳۰۲%
۱۸
۱۳۸۴
۶۳%
اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی بهرمانی

هاشمی رفسنجانی

۲۱.۱۲۸۴%
۱۹
۱۳۸۴
۶۳%
محمود احمدی‌نژاد

محمود

احمدی‌نژاد

۱۹.۴۲۷۰%
۲۰
۱۳۸۴
۶۳%
مهدی کروبی

مهدی

کروبی

۱۷.۲۴۴۸%
۲۱
۱۳۹۲
۷۳%
محمدباقر قالیباف

محمدباقر

قالیباف

۱۶.۵۵۷۵%
۲۲
۱۳۵۸
۶۷%
سید احمد مدنی

سید احمد

مدنی

۱۵.۷۲۵۰%
۲۳
۱۳۸۰
۶۷%
احمد توکلی

احمد

توکلی

۱۵.۶۰۱۹%
۲۴
۱۳۸۴
۶۳%
محمدباقر قالیباف

محمدباقر

قالیباف

۱۳.۹۳۱۰%
۲۵
۱۳۸۴
۶۳%
مصطفی معین

مصطفی معین نجف‌آبادی

معین

۱۳.۸۹۰۶%
۲۶
۱۳۹۲
۷۳%
سعید جلیلی

سعید

جلیلی

۱۱.۳۵۸۲%
۲۷
۱۳۹۲
۷۳%
محسن رضایی

محسن رضایی میرقائد

رضایی

۱۰.۵۸۳۰%
۲۸
۱۳۶۴
۵۵%
سید محمود کاشانی

سید محمود مصطفوی کاشانی

کاشانی

۹.۸۴۵۲%
۲۹
۱۳۷۲
۵۱%
عبدالله جاسبی

عبدالله جعفرعلی جاسبی

جاسبی

۹.۱۰۱۲%
۳۰
۱۳۹۲
۷۳%
علی‌اکبر ولایتی

علی‌اکبر

ولایتی

۶.۱۸۱۲%
۳۱
۱۳۸۴
۶۳%
علی لاریجانی

علی اردشیر لاریجانی

لاریجانی

۵.۸۲۹۱%
۳۲
۱۳۵۸
۶۷%
حسن حبیبی

حسن ابراهیم حبیبی

حبیبی

۴.۷۷۰۵%
۳۳
۱۳۸۴
۶۳%
محسن مهرعلیزاده

محسن

مهرعلیزاده

۴.۳۸۳۰%
۳۴
۱۳۶۰
۶۵%
عباس شیبانی

عباس

شیبانی

۴.۲۹۰۴%
۳۵
۱۳۸۴
۶۳%
‌

‌ باطله

باطله

۴.۱۶۶۱%
۳۶
۱۳۶۸
۵۵%
عباس شیبانی

عباس

شیبانی

۳.۸۶۰۱%
۳۷
۱۳۹۲
۷۳%
‌

‌ باطله

باطله

۳.۳۹۳۱%
۳۸
۱۳۶۰
۶۵%

باطله

باطله

۳.۱۵۸۳%
۳۹
۱۳۹۶
۷۳%

باطله

باطله

۲.۸۸۷۹%
۴۰
۱۳۶۰
۶۵%
سید علی‌اکبر پرورش

سید علی‌اکبر

پرورش

۲.۷۶۱۳%
۴۱
۱۳۷۶
۸۰%
محمد محمدی ری‌شهری

محمد محمدی نیک

محمدی ری‌شهری

۲.۶۵۳۲%
۴۲
۱۳۸۰
۶۷%
علی شمخانی

علی

شمخانی

۲.۶۲۰۶%
۴۳
۱۳۷۶
۸۰%
سید رضا زواره‌ای

سید رضا

زواره‌ای

۲.۵۵۴۰%
۴۴
۱۳۶۴
۵۵%
‌

‌ باطله

باطله

۲.۴۹۲۵%
۴۵
۱۳۸۴
۶۰%
‌

‌ باطله

باطله

۲.۳۷۴۱%
۴۶
۱۳۷۲
۵۱%
رجبعلی طاهری

رجبعلی

طاهری

۲.۳۶۳۴%
۴۷
۱۳۶۰
۷۵%
‌

‌ باطله

باطله

۲.۱۱۵۵%
۴۸
۱۳۶۰
۷۵%
سید علی‌اکبر پرورش

سید علی‌اکبر

پرورش

۲.۰۲۹۲%
۴۹
۱۳۶۴
۵۵%
حبیب‌الله عسگراولادی

حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان

عسگراولادی

۱.۹۸۸۸%
۵۰
۱۳۷۲
۵۱%
‌

‌ باطله

باطله

۱.۸۳۳۷%
۵۱
۱۳۸۸
۸۵%
محسن رضایی

محسن رضایی میرقائد

رضایی

۱.۷۳۱۷%
۵۲
۱۳۶۰
۶۵%
حبیب‌الله عسگراولادی

حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان

عسگراولادی

۱.۷۲۲۳%
۵۳
۱۳۸۰
۶۷%

باطله

باطله

۱.۷۲۱۱%
۵۴
۱۳۶۸
۵۵%
‌

‌ باطله

باطله

۱.۶۲۶۹%
۵۵
۱۳۹۲
۷۳%
سید محمد غرضی

سید محمد

غرضی

۱.۲۱۵۲%
۵۶
۱۳۹۶
۷۳%
سید مصطفی میرسلیم

سید مصطفی آقامیرسلیم

میرسلیم

۱.۱۶۰۱%
۵۷
۱۳۵۸
۶۷%
‌

‌ باطله

باطله

۱.۰۵۸۹%
۵۸
۱۳۸۸
۸۵%

باطله

باطله

۱.۰۴۵۳%
۵۹
۱۳۵۸
۶۷%
داریوش فروهر

داریوش

فروهر

۰.۹۴۳۵%
۶۰
۱۳۸۰
۶۷%
عبدالله جاسبی

عبدالله جعفرعلی جاسبی

جاسبی

۰.۹۲۳۶%
۶۱
۱۳۸۸
۸۵%
مهدی کروبی

مهدی

کروبی

۰.۸۵۱۹%
۶۲
۱۳۸۰
۶۷%
سید محمود کاشانی

سید محمود مصطفوی کاشانی

کاشانی

۰.۸۳۵۸%
۶۳
۱۳۷۶
۸۰%
‌

‌ باطله

باطله

۰.۸۲۸۷%
۶۴
۱۳۵۸
۶۷%
صادق طباطبایی

صادق

طباطبایی

۰.۸۱۱۳%
۶۵
۱۳۵۸
۶۷%
کاظم کرمانی

کاظم سامی کرمانی

کرمانی

۰.۶۳۱۰%
۶۶
۱۳۹۶
۷۳%
سید مصطفی هاشمی‌طبا

سید مصطفی

هاشمی‌طبا

۰.۵۲۲۷%
۶۷
۱۳۶۰
۷۵%
حسن غفوری‌فرد

حسن

غفوری‌فرد

۰.۴۶۷۱%
۶۸
۱۳۸۰
۶۷%
حسن غفوری‌فرد

حسن

غفوری‌فرد

۰.۴۵۸۹%
۶۹
۱۳۸۰
۶۷%
سید منصور رضوی

سید منصور

رضوی

۰.۴۰۶۰%
۷۰
۱۳۶۰
۷۵%
سید رضا زواره‌ای

سید رضا

زواره‌ای

۰.۳۶۹۰%
۷۱
۱۳۵۸
۶۷%
صادق قطب‌زاده

صادق

قطب‌زاده

۰.۳۴۳۲%
۷۲
۱۳۸۰
۶۷%
سید شهاب‌الدین صدر

سید شهاب‌الدین

صدر

۰.۲۱۱۸%
۷۳
۱۳۸۰
۶۷%
علی فلاحیان

علی

فلاحیان

۰.۱۹۵۹%
۷۴
۱۳۸۰
۶۷%
سید مصطفی هاشمی‌طبا

سید مصطفی

هاشمی‌طبا

۰.۰۹۹۸%
۷۵
۱۳۵۸
۶۷%

سایر

سایر

۰.۰۱۴۹%