سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

جوایز سرشمار

جایزه ثبت‌نام

با ورود به جامعه سرشمار، آیفون ببرید

با ورود به جامعه سرشمار، آیفون ببرید

با ثبت‌نام و ورود به جامعه سرشمار علاوه بر دریافت هدیه ده هزار تومانی، آیفون ببرید.
به مناسبت روز پدر برنده جایزه در روز ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ مشخص خواهد شد. با تکمیل ثبت‌نام و فعال بودن در سرشمار شانس خود را برای برنده شدن بیازمایید. درباره سرشمار بیشتر بدانید

با توجه به استقبال بی‌نظیر صورت‌گرفته در روزهای اخیر، مهلت ورود به سرشمار تمدید و برنده خوش‌شانس آیفون در جشن بزرگ نیمه‌شعبان مشخص خواهد شد.

ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

قبل از ثبت‌نام امتحان کنید