Sarshomar | Focus on your question. Do not be too concerned about how to ask or analyze. Sarshomar

ویژگی های سرشمار

پایگاه دانش

سرشمار با استفاده از جامعه آماری منحصربه‌فرد و معتبر خود که همان کاربران می‌باشند دانش عظیمی در اختیار دارد. این دانش به برکت همکاری و حضور کاربران در سرویس صورت گرفته است.

تیم متخصص سرشمار، تمامی پاسخ‌های کاربران را مورد آنالیز قرار می‌دهد و برای هر سوال و موضوع، مقالات مختلف تولید می‌کند که این مقالات، نظرسنجی‌ها و آنالیزهای انجام شده به صورت درختواره در پایگاه دانش سرشمار جمع‌آوری شده و به صورت رایگان در اختیار عموم کاربران قرار می‌گیرد.

به کمک درختواره موجود در پایگاه دانش شما می‌توانید، سوالی را به شرط پاسخ سوالی دیگر بپرسید. بدین‌منظور گزینه‌های موردنظر برای ایجاد اتصال را در هنگام تعریف سوال مشخص می‌کنید. به‌عنوان مثال، سوال مربوط به گیاهان دارویی را فقط از کاربرانی می‌پرسید که در سوال استفاده از طب‌سنتی ایرانی گزینه مثبت را انتخاب کرده‌اند. یا به صورت معکوس سوال مربوط به چرایی عدم استفاده از طب‌سنتی را از کسانی می‌پرسید که به عدم استفاده از طب سنتی جواب داده‌اند.

بدین ترتیب با کمک ویژگی درختواره و بهره‌بردن از دانش عظیم سرشمار، می‌توانید سوال یا پیام خود را به صورت هدفمند هدایت کرده و به دست مخاطبان موردنظر برسانید.

We are inestimable

Inspection and Answer

Then if we were inestimable, Signup!

Enter to Sarshomar