سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

سوالات چندرسانه‌ای

استفاده از محتوای چندرسانه‌ای در سوالات یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های ارائه‌شده در سرشمار است. به‌عنوان مثال می‌توانید یک فیلم کوتاه شصت ثانیه‌ای درباره محیط‌زیست پخش کرده و نظر تشریحی مخاطبان را درباره آن دریافت کنید.

ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

ورود به سرشمار
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.