سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

حامی محیط‌زیست

ما انسان‌ها کمتر به محیط‌زیست، این میراث گرانبها توجه داریم و گاهی دانسته و ندانسته به تخریب آن می‌پردازیم.

یکی از دلایل اصلی کم‌توجهی به محیط‌زیست، عدم مشاهده مستقیم خطرات آن در کوتاه‌مدت است. این آثار مخرب اغلب آهسته‌تر از آن شکل می‌گیرند که برای ما به سهولت قابل درک باشند.

رشد تکنولوژی‌های پیشرفته‌ اگرچه دستاوردهای بی‌شماری برای ما به ارمغان آورده است، اما مهمانی ناخوانده به‌نام آلودگی به‌همراه داشته است. بی‌تردید، موضوع آلودگی محیط‌زیست یکی از مهمترین معضلاتی است که ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و خواهد کرد.

در راستای حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب آن، کسب‌وکارهای سبز با هدف اجرای روش‌های سازگار با محیط‌زیست جهت توسعه پایدار و کمک به کاهش هزینه‌های غیرضروری ظهور کردند.

ما در سرشمار، احترام به محیط‌زیست را وظیفه‌ای جدایی‌ناپذیر برای خود می‌دانیم و برای رسیدن به این هدف، فرآیند نظرسنجی را با نگرشی نوین، بازمهندسی کردیم. یکی از اهداف ما در طراحی مجدد فرآیندها، به حداقل رساندن نیاز به استفاده از کاغذ برای دریافت نظرات شماست. پس شما هم با استفاده از سرشمار به صرفه‌جویی در مصرف کاغذ برای حفظ درختان و داشتن زمین زیبا کمک کنید.

ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

ورود به سرشمار