سرشمار | روی سوال خود تمرکز کنید؛ دغدغه چطور پرسیدن و تحلیل کردن نداشته باشید. سرشمار

مشاهده نتایج نموداری به تفکیک جامعه آماری

نمودارها ابزار قدرتمندی هستند که شاید مطالعه آنها چند دقیقه بیشتر طول نکشد اما می‌توانند مقدار زیادی اطلاعات پیچیده را بطور ساده و اثرگذار به شما ارائه دهند.

نمودار و جداول نظرسنجی‌ در سرشمار به تفکیک جامعه‌آماری پاسخ‌دهندگان و فاکتورهای اساسی آنان در دسترس است. این فاکتورهای اساسی شامل جنسیت، بازه‌سنی، وضعیت‌تاهل، مدرک‌تحصیلی، وضعیت‌تحصیلی و محل سکونت است.

ما تخمین‌ناپذیریم

بررسی کنید و پاسخ دهید

سپس اگر ما را برترین یافتید، ثبت‌نام کنید!

ورود به سرشمار
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.